top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak zpracovávám vaše data? Můj web využívá několik druhů tzv. COOKIES. 

 

Nezbytné: ty vám umožňují příjemné používání webu. Díky nim se například dobře načtou obrázky, protože jsou uloženy v mezipaměti vašeho prohlížeče. Používání nezbytných cookies na mých webových stránkách je vždy v souladu s nastavením vašeho prohlížeče a je možné je zakázat.

 

Analytické: na mém webu využívám Google Analytics, tedy využívám analytické cookies. Díky tomu vím, kolik vás navštívilo tento web a jak dlouho jste se tu návštěvníci zdrželi. Použití těchto cookies odsouhlasujete pomocí vyskakovacího informačního okna o cookies.

 

Funkční: tyto cookies si pamatují vaše volby, tím vám zlepšují komfort při prohlížení webu. Díky těmto cookies mimo jiné můžete přidávat komentáře na mém blogu. Nemusíte se bát, tyto cookies shromažďují anonymní informace a jejich nastavení najdete ve vašem prohlížeči.

 

GDPR

Vaše osobní data jsou u mě v naprostém bezpečí. Pokud budete chtít vaše vymazat, neváhejte mě kontaktovat.

 

A. Úvod

 

Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji děláme. Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě našich webových stránek nám umožňuje použít soubory cookies při každé vaší návštěvě našeho webu.

 

B. Poděkování

 

Tento dokument byl vytvořen za použití šablony z SEQ Legal (seqlegal.com) a upraven Website Planet (www.websiteplanet.com).

 

C. Shromažďování osobních údajů

 

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 

informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;

informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;

informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;

jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

 

D. Použití vašich osobních údajů

 

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:

 

správu našich webových stránek a podnikání;

přizpůsobení našich webových stránek právě vám;

umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;

vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem;

udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;

ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv); a další použití.

 

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

 

E. Zveřejňování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich spolupracovníků.

 

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:

 

v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;

v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;

za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika);

jakékoliv osobě, o které se důvodně domníváme, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by podle našeho názoru mohl takový soud nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

F. Webové stránky třetích stran

 

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.

 

L. Aktualizace údajů

 

Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které máme, opravit nebo aktualizovat.

 

M. Soubory cookies

 

Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny. Na našich webových stránkách používáme jak relační tak trvalé soubory cookies.

 

Jména souborů cookies, které používáme na našich webových stránkách, a důvody jejich použití, jsou uvedeny níže:

Na naší webové stránce používáme Google Analytics k rozpoznání počítače (když uživatel navštíví webovou stránku / sledování pohybu uživatele na našich webových stránkách / zlepšení použitelnosti webových stránek / analýze použití webových stránek / správě webových stránek / zabránění podvodům a zlepšení bezpečnosti webových stránek / přizpůsobení webových stránek pro každého uživatele / cílené reklamě, dle individuálních zájmů konkrétních uživatelů);

 

Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies – například:

v Internet Exploreru (verze 10) můžete blokovat soubory cookies pomocí změny nastavení zpracování souborů cookies, které je k dispozici kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti Internetu“, „Soukromí“ a poté „Upřesnit“;

ve Firefoxu (Verze 24) můžete blokovat všechny soubory cookies kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Soukromí“, pak v rozbalovací nabídce vyberte „Použít vlastní nastavení historie“ a zrušte zaškrtnutí políčka „Přijímat soubory cookies z webů“; a

v Chromu (verze 29) můžete blokovat všechny soubory cookies v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Nastavení obsahu“ a pak pod nadpisem „Cookies“ vyberte „Blokovat webům možnost nastavení jakýchkoliv údajů“.

Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, nebudete na našich webových stránkách moci využít všechny funkce.

 

Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete vymazat – například:

v Internet Exploreru (verze 10) musíte soubory cookies vymazat ručně (instrukce jak to provést naleznete zde: http://support.microsoft.com/kb/278835);

ve Firefoxu (Verze 24) můžete soubory cookies smazat kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Soukromí“, pak vyberete „Použít vlastní nastavení historie“, kliknete na „Zobrazit soubory cookies“ a pak kliknete na „Odstranit všechny soubory cookies“; a

v Chromu (verze 29) můžete všechny soubory cookies smazat v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Vymazat data prohlížeče“ a před tím, než kliknete na „Vymazat data prohlížeče“, vyberete „Smazat soubory cookies a další data stránek a rozšíření“.

Vymazání souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

bottom of page